متن آهنگ محسن چاوشی ملکا

متن آهنگ محسن چاوشی ملکا
همراه با دانلود آهنگ محسن چاوشی ملکا
Text  Music Mohsen Chavoshi Maleka 
 متن اهنگ ملکا محسن چاوشی
ملکا ذکر تو گویمکه تو پاکی و خدایینروم جز به همان رهکه توام راه نماییهمه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید سزاییهمه عزی و جلالی همه علمی و یقینیهمه نوری و سروری همه جودی و جزاییهمه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشیهمه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیاییتو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداریاحد بی زن و جفتی ملک کامرواییبری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی
تکساهنگبری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایینبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشینه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزاییهمه عزی و جلالی همه علمی و یقینیهمه نوری و سروری همه جودی و جزایینتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجینتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی
دانلود اهنگ ملکا
برای اولین بار در متن آهنگ : TexAhang

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *