متن آهنگ سروش هیچکس رضا پیشرو بازم کلان

متن آهنگ سروش هیچکس رضا پیشرو بازم کلان
همراه با دانلود آهنگ سروش هیچکس رضا پیشرو بازم کلان
 Text  Music Soroush Hichkas Reza Pishro Bazam Kalan  
ارازل برین خونه هاتون
بازم کلان پیچیده توی کوچه همه غلافمیکنن هرچی خلاف چون گیر میده الانرقص نور داره کوچه و قرمزهاما مهمونی نیست که یه دافی قر بدههمه متوجه میشن و متفرقچون که توی جیبای ما چند تا مورد هستشبچه گربه میشم من جلو کلاناز اون بچه های خوبی که مامان میشه فداشبهش فاز میدم فکر کنه مهندسمبهش میگم از رتبه و معدلمفازشونه منم یه پسر مودبحاجی لبخند میزنن و میگن موفق باشیوقتی دور شد که دیگه سروشونبینه بچه ها میگن رپو شروع کناینو میخونم و یه قوطیه دستم همشببین ببین به من دستبند نزن
داره یه صدایی میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشهداره یه صدایی میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشه
تکست آهنگ سروش هیچکس رضا پیشرو بازم کلان
تو مخمه و مینی بوسو بردار سرکاروای دعوا دعواتکون نخور از جاتعع باشه باشه شوخی کردمتو جیبم من چیزی نیست بخوام یه جوری در رمآره جون عمتباید حتما از منیه آتو بگیری که بشی سرگرم هر شبمیگی برگرد تا بزنی دستم دستبندمن رفتمآره هاها هاها هاتو خلوتر بده من چندماگه بشم دلقکتا 3 شب نئشمسوژت میکنم چون وروجکم منپس اونقدر میخونم که دود از کلتبزنه بیرون بگ بگ کنی چون اردکبا فندکم بازی نکن احمق تق تقمیزنی گاز نی همه نسخن از دموای پلیس مجبورم نزنم در رم
داره یه صدایی میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشهداره یه صدایی میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشه
نگاه نکن پشتتو رضاچرا؟یه کلان داره میکنه نگاهچیزی داری پیشت؟نهچیزی بارت میشه؟وای یه سیگاری پیشم هستتو بیکاری پیچیدمهول نشو آرومبندازش از جیبت زمینشمشادا بلندن؟نهپس میشه پریدپاتو روش بذار رضا انگار دیدهسگ خوردنه خوب من پول دادم نه توحاضرم تو گور باشم دور نندازم ته شوپاشو حاجی بی سیمو زد در رونکنه میخوای بریم زنداننه چونما میخوایم پولدار بشیم با رپ فارسیتا تو خیابون راه بریم ما با ده تا ماشین
داره میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشهداره یه صدایی میاد همه در میرنهمه در میرن درگیرهگیر دادن به ما تفریحهمخصوصا وقتی شب میشه
من در میرم سریع داشچون که نمی خوام بشم بازداشتهرکی هرچی توی جیبش داشتبندازه زمین وقت فراره داش
آخه منآدم چندبار باید بگهمثل همیشه آهنگساز کیهمهدیاره پسرصامت021صامت021صامت021صامت صامت صامت
تکست : پیشرو و هیچکس
ترانه شعر آهنگ سروش هیچکس رضا پیشرو بازم کلان
برای اولین بار در متن آهنگ : TexAhang

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *